@prefix obj: . @prefix term: . @prefix actor: . @prefix exhibit: . @prefix dc: . @prefix dcterms: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix gndo: . @prefix crm: . obj:190527 dc:title "Ensemble 'Orgelbauwerkstatt'"@de . obj:190527 rdfs:type crm:E22_manMadeObject . obj:190527 dc:identifier term:"39520" . obj:190527 dc:identifier term:20810 . term:20810 skos:prefLabel "Wien"@de . obj:190527 dc:identifier term:30410 . term:30410 skos:prefLabel "Orgelbau"@de . obj:190527 dc:identifier term:32025 . term:32025 skos:prefLabel "Werkstatt"@de . obj:190527 dc:identifier term:60671 . term:60671 skos:prefLabel "Bestand Gollini"@de . obj:190527 dc:creator actor:254796 . actor:254796 gndo:preferredNameForThePerson "Gollini, Herbert"@de . actor:254796 dc:identifier term:34150 . term:34150 skos:prefLabel "Gollini, Herbert"@de . actor:254796 gndo:dateOfBirth "1971-01-01T00:00:00Z" . actor:254796 vcard:Location term:20810 . term:20810 skos:prefLabel "Wien"@de . obj:190527 dc:relation exhibit:2726 . term:2726 skos:prefLabel "06_01 Die Orgelbauwerkstätte"@de . obj:190527 dc:relation exhibit:14138 . term:14138 skos:prefLabel "Online - Orgelbau"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587942 . obj:587942 dc:title "Schablonen-Satz für Orgelpfeifen, Gedackt 8'"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587951 . obj:587951 dc:title "Spund"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588041 . obj:588041 dc:title "Formen für Pfeifenfüße"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588042 . obj:588042 dc:title "Polierholz"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588043 . obj:588043 dc:title "Lot"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588044 . obj:588044 dc:title "Flachhobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588045 . obj:588045 dc:title "Schablonen Orgelpfeifen, Register nicht benannt"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588046 . obj:588046 dc:title "Satz Zuschnitte für Orgelpfeifen"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588047 . obj:588047 dc:title "Blechzuschnitt"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588048 . obj:588048 dc:title "Messingblech zur Herstellung von Zungen"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588049 . obj:588049 dc:title "Abzugdraht, ein Bund"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588050 . obj:588050 dc:title "Kupferblech"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587952 . obj:587952 dc:title "Spund"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588051 . obj:588051 dc:title "Wellenbrett"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588052 . obj:588052 dc:title "Bauteil einer Orgeltraktur"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588053 . obj:588053 dc:title "Abstrakte"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588054 . obj:588054 dc:title "Rechen"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588055 . obj:588055 dc:title "Blechzuschnitte für Pfeifenkörper"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588056 . obj:588056 dc:title "Winkel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588057 . obj:588057 dc:title "Labialpfeifen aus Metall"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587954 . obj:587954 dc:title "Spund"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587953 . obj:587953 dc:title "Schablonen Orgelpfeifen, Register nicht benannt"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587955 . obj:587955 dc:title "Modell einer Schleife"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587956 . obj:587956 dc:title "Satz Labialpfeifen aus Metall"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587957 . obj:587957 dc:title "Intonierlade"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587958 . obj:587958 dc:title "Bohrer"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587959 . obj:587959 dc:title "Gestellsäge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587960 . obj:587960 dc:title "Gestellsäge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587943 . obj:587943 dc:title "Schablonen-Satz Orgelpfeifen, Register nicht benannt"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587961 . obj:587961 dc:title "Gestellsäge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587962 . obj:587962 dc:title "Schlichthobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587963 . obj:587963 dc:title "Handlötkolben Ersa 200"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587964 . obj:587964 dc:title "Pfeifenbälgchen"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587965 . obj:587965 dc:title "Zuschnitte für Labialpfeifen aus Metall"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587966 . obj:587966 dc:title "Orgelblech für Labialpfeifen aus Metall"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587967 . obj:587967 dc:title "Docken"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587968 . obj:587968 dc:title "Viledon-Dichtring"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587969 . obj:587969 dc:title "Leder-Dichtring"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587970 . obj:587970 dc:title "Dichtring"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587944 . obj:587944 dc:title "Schablonen-Satz Orgelpfeifen, Register nicht benannt"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587971 . obj:587971 dc:title "Bleipulpete"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587972 . obj:587972 dc:title "Ledermutter"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587973 . obj:587973 dc:title "Koppelklotz"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587974 . obj:587974 dc:title "Docken"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587975 . obj:587975 dc:title "Holznägel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587976 . obj:587976 dc:title "Linsen, Wellenärmchen"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587977 . obj:587977 dc:title "Filzring"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587978 . obj:587978 dc:title "Stellring"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587979 . obj:587979 dc:title "Bleipulpeten"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587980 . obj:587980 dc:title "Docken"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587945 . obj:587945 dc:title "Schablonen-Satz Orgelpfeifen Rohrgedackt 8'"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587981 . obj:587981 dc:title "Kleinteile"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587982 . obj:587982 dc:title "Ledermuttern, Wellenärmchen"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587983 . obj:587983 dc:title "Ventilfedern"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587984 . obj:587984 dc:title "Anreißwerkzeug"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587985 . obj:587985 dc:title "Werkzeugkoffer"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587986 . obj:587986 dc:title "Balggewicht"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587987 . obj:587987 dc:title "Balggewicht"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587988 . obj:587988 dc:title "Schälbohrer"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587989 . obj:587989 dc:title "Schraubzwinge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587990 . obj:587990 dc:title "Hobeleisen"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587946 . obj:587946 dc:title "Schablonen-Satz Orgelpfeifen, Register nicht benannt"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587991 . obj:587991 dc:title " Körner"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587992 . obj:587992 dc:title "Körner"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587993 . obj:587993 dc:title "Werkzeugregal"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587994 . obj:587994 dc:title "Einsatz für Zwinge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587995 . obj:587995 dc:title "Kurbel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587996 . obj:587996 dc:title "Schraubzwinge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587997 . obj:587997 dc:title "Schraubzwinge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587998 . obj:587998 dc:title "Schraubzwinge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587999 . obj:587999 dc:title "Stütze für Rasterbrett"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588000 . obj:588000 dc:title "Verstellbock"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587947 . obj:587947 dc:title "Schablonen-Satz Orgelpfeifen Trompete 8'"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588001 . obj:588001 dc:title "Verstellbock"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588002 . obj:588002 dc:title "Verstellbock"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588003 . obj:588003 dc:title "Dreifußhocker"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588004 . obj:588004 dc:title "Dreifußhocker"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588005 . obj:588005 dc:title "Schraubzwinge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588006 . obj:588006 dc:title "Schraubzwinge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588007 . obj:588007 dc:title "Schraubzwinge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588008 . obj:588008 dc:title "Schraubzwinge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588009 . obj:588009 dc:title "Schraubzzwinge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588010 . obj:588010 dc:title "Tonventil"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587948 . obj:587948 dc:title "Schablonen-Satz Orgelpfeifen, Oboe 8'"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588011 . obj:588011 dc:title "Knochenleimgranulat"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588012 . obj:588012 dc:title "Leimkocher"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588013 . obj:588013 dc:title "Labialpfeife aus Holz"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588014 . obj:588014 dc:title "Labialpfeife aus Holz"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588015 . obj:588015 dc:title "Labialpfeife aus Holz"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588016 . obj:588016 dc:title "Pfeifenstock"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588017 . obj:588017 dc:title "Schiffhobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588018 . obj:588018 dc:title "Reformhobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588019 . obj:588019 dc:title "Tableau mit Tonventilen und Leder"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588020 . obj:588020 dc:title "Windlade -Teilungsstäbe"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587949 . obj:587949 dc:title "Schablonen-Satz Orgelpfeifen, Dulcian 8'"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588021 . obj:588021 dc:title "Profilhobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588022 . obj:588022 dc:title "Profilhobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588023 . obj:588023 dc:title "Profilhobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588024 . obj:588024 dc:title "Profilhobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588025 . obj:588025 dc:title "Profilhobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588026 . obj:588026 dc:title "Profilhobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588027 . obj:588027 dc:title "Profilhobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588028 . obj:588028 dc:title "Profilhobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588029 . obj:588029 dc:title "Profilhobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588030 . obj:588030 dc:title "Profilhobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:587950 . obj:587950 dc:title "Spund"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588031 . obj:588031 dc:title "Grundhobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588032 . obj:588032 dc:title "Zwinge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588033 . obj:588033 dc:title "Zwinge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588034 . obj:588034 dc:title "Zwinge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588035 . obj:588035 dc:title "Satz Labialpfeifen aus Metall"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588036 . obj:588036 dc:title "Zungenpfeife ohne Schallbecher"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588037 . obj:588037 dc:title "Pfeifenfuß, Konvolut von 6 Stück"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588038 . obj:588038 dc:title "Pfeifenfuß aus Holz, Konvolut Rohlinge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588039 . obj:588039 dc:title "Pfeifenfuß aus Holz, Konvolut"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:588040 . obj:588040 dc:title "Satz Holzpfeifenfüße, Rohlinge"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:202130 . obj:202130 dc:title "Wippenstock"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:202131 . obj:202131 dc:title "Schleiflade"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:202132 . obj:202132 dc:title "Zinnhobel"@de . obj:190527 dcterms:hasPart obj:202133 . obj:202133 dc:title "Manual mit Wippen"@de .