@prefix obj: . @prefix term: . @prefix actor: . @prefix exhibit: . @prefix dc: . @prefix dcterms: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix gndo: . @prefix crm: . obj:110323888 dc:title "Nachlass Karl Jenschke"@de . obj:110323888 rdfs:type crm:E22_manMadeObject . obj:110323888 dc:identifier term:"NL-026" . obj:110323888 dc:identifier term:20748 . term:20748 skos:prefLabel "Österreich (nach 1918)"@de . obj:110323888 dc:identifier term:20868 . term:20868 skos:prefLabel "Steyr (Stadt)"@de . obj:110323888 dc:identifier term:36172 . term:36172 skos:prefLabel "Automobilbau"@de . obj:110323888 dc:creator actor:253701 . actor:253701 gndo:preferredNameForThePerson "Jenschke, Karl"@de . actor:253701 dc:identifier term:34465 . term:34465 skos:prefLabel "Jenschke, Karl"@de . actor:253701 gndo:dateOfBirth "1917-01-01T00:00:00Z" . actor:253701 vcard:Location term:20748 . term:20748 skos:prefLabel "Österreich (nach 1918)"@de . obj:110323888 dc:contributor actor:33917 . actor:33917 gndo:preferredNameForThePerson "Steyr-Werke AG"@de . actor:33917 dc:identifier term:34175 . term:34175 skos:prefLabel "Steyr-Werke AG"@de . actor:33917 gndo:dateOfBirth "1932-01-01T00:00:00Z" . actor:33917 vcard:Location term:20868 . term:20868 skos:prefLabel "Steyr (Stadt)"@de . obj:110323888 dcterms:isPartOf obj:110350366 . obj:110350366 dc:title "Nachlass-Sammlung"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:110323889 . obj:110323889 dc:title "Sportflieger Ausweis Karl Jenschke"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:110579072 . obj:110579072 dc:title "Steyr-Baby am Großglockner und am Katschberg"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:110579073 . obj:110579073 dc:title "Steyr-Baby am Katschberg"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:110579074 . obj:110579074 dc:title "Porträts und Familienbilder"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:111010748 . obj:111010748 dc:title "Jenschke Sportflugzeug, enzyklopädische Beschreibung"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:111010847 . obj:111010847 dc:title "Steyr Werke: Bau von Segel- und Motorflugzeugen"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:111010848 . obj:111010848 dc:title "Porträt Karl Jenschke"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:111010849 . obj:111010849 dc:title "Steyr, Bau eines Segelflugzeuges"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:111010850 . obj:111010850 dc:title "Steyr, Taufe eines selbstgebauten Segelfliegers 'Cosinus phi'"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:111010851 . obj:111010851 dc:title "Steyr, Vater baut ein Segelflugzeug"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:111010852 . obj:111010852 dc:title "Katschberghöhe 1935"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:111010853 . obj:111010853 dc:title "Automobil-Ausstellung, Schrauferlball Berlin 1936"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:111010857 . obj:111010857 dc:title "Produktion Steyr Baby"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:111010858 . obj:111010858 dc:title "Produktion Steyr Baby, Mannschaft"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:111010860 . obj:111010860 dc:title "Steyr Werke: Büroszene 1946"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:111010861 . obj:111010861 dc:title "Porträt Karl Jenschke"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:111010862 . obj:111010862 dc:title "Porträt Karl Jenschke am Schreibtisch"@de . obj:110323888 dcterms:hasPart obj:111010863 . obj:111010863 dc:title "Konstruktionsbüro in Friedberg im Taunus"@de . obj:110323888 skos:related obj:169868 . obj:169868 dc:title "Steyr 55 'Baby'"@de . obj:110323888 skos:related obj:187647 . obj:187647 dc:title "Steyr Baby, Typ 50,"@de .