@prefix obj: . @prefix term: . @prefix actor: . @prefix exhibit: . @prefix dc: . @prefix dcterms: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix gndo: . @prefix crm: . obj:595844 dc:title "Rückwand mit Fliesendekor"@de . obj:595844 rdfs:type crm:E22_manMadeObject . obj:595844 dc:identifier term:"98173" . obj:595844 dc:identifier term:35308 . term:35308 rdfs:type skos:Concept . term:35308 skos:prefLabel "Verkleidung (technisch)"@de . obj:595844 dc:identifier term:20810 . term:20810 skos:prefLabel "Wien"@de . obj:595844 dc:identifier term:33170 . term:33170 skos:prefLabel "Küche"@de . obj:595844 dc:creator actor:252777 . actor:252777 gndo:preferredNameForThePerson "Stern, Frieda"@de . actor:252777 dc:identifier term:25333 . term:25333 skos:prefLabel "Stern, Frieda"@de . actor:252777 gndo:dateOfBirth "1960-01-01T00:00:00Z" . actor:252777 vcard:Location term:20810 . term:20810 skos:prefLabel "Wien"@de . obj:595844 dc:relation exhibit:14267 . term:14267 skos:prefLabel "Online - Neuzugänge 2014"@de . obj:595844 dcterms:isPartOf obj:595850 . obj:595850 dc:title "Kücheneinrichtung aus Holz mit Kunstharzplatten-Beschichtung"@de . obj:595844 dcterms:hasPart obj:595845 . obj:595845 dc:title "Abstellbrett für Gewürzgläser"@de . obj:595844 dcterms:hasPart obj:595846 . obj:595846 dc:title "Leuchtstoffröhre mit Wandarmatur"@de . obj:595844 dcterms:hasPart obj:595847 . obj:595847 dc:title "Steckdose einfach"@de . obj:595844 dcterms:hasPart obj:595848 . obj:595848 dc:title "Steckdose dreifach"@de .