@prefix obj: . @prefix term: . @prefix actor: . @prefix exhibit: . @prefix dc: . @prefix dcterms: . @prefix rdfs: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix gndo: . @prefix crm: . obj:595850 dc:title "Kücheneinrichtung aus Holz mit Kunstharzplatten-Beschichtung"@de . obj:595850 rdfs:type crm:E22_manMadeObject . obj:595850 dc:identifier term:"S-0023" . obj:595850 dc:identifier term:36749 . term:36749 rdfs:type skos:Concept . term:36749 skos:prefLabel "Einbauküche"@de . obj:595850 dc:identifier term:23732 . term:23732 skos:prefLabel "Penzing (Wien)"@de . obj:595850 dc:identifier term:20810 . term:20810 skos:prefLabel "Wien"@de . obj:595850 dc:identifier term:39462 . term:39462 skos:prefLabel "Kunstharz"@de . obj:595850 dc:creator actor:234680 . actor:234680 gndo:preferredNameForThePerson "unbekannt"@de . actor:234680 dc:identifier term:34150 . term:34150 skos:prefLabel "unbekannt"@de . actor:234680 gndo:dateOfBirth "1960-01-01T00:00:00Z" . actor:234680 vcard:Location term:23732 . term:23732 skos:prefLabel "Penzing (Wien)"@de . obj:595850 dc:contributor actor:252777 . actor:252777 gndo:preferredNameForThePerson "Stern, Frieda"@de . actor:252777 dc:identifier term:25333 . term:25333 skos:prefLabel "Stern, Frieda"@de . actor:252777 gndo:dateOfBirth "1960-01-01T00:00:00Z" . actor:252777 vcard:Location term:20810 . term:20810 skos:prefLabel "Wien"@de . obj:595850 dcterms:hasPart obj:595840 . obj:595840 dc:title "Unterkasten mit Brotkasten"@de . obj:595850 dcterms:hasPart obj:595841 . obj:595841 dc:title "Oberkasten links mit Schiebegläsern"@de . obj:595850 dcterms:hasPart obj:595842 . obj:595842 dc:title "Oberkasten rechts mit Schiebegläsern"@de . obj:595850 dcterms:hasPart obj:595843 . obj:595843 dc:title "Besenkasten mit Speisekasten"@de . obj:595850 dcterms:hasPart obj:595844 . obj:595844 dc:title "Rückwand mit Fliesendekor"@de .